شرایط و ضوابط استفاده از وب سایت

1. شرایط

با دسترسی به این وب سایت ، از http://ir.cnzcjd.com قابل دسترسی است ، شما موافقت می کنید که به این شرایط و ضوابط استفاده از وب سایت پایبند باشید و موافقت می کنید که مسئولیت توافق با هر گونه قوانین محلی قابل اجرا را بر عهده دارید. اگر با هریک از این شرایط موافق نیستید ، دسترسی به این سایت برای شما ممنوع است. مطالب مندرج در این وب سایت توسط قانون حق چاپ و علائم تجاری محافظت می شود.

2. از مجوز

استفاده کنید

اجازه داده می شود که یک نسخه از مطالب را در وب سایت Aluminum alloy elevator manufacturer به صورت موقت بارگیری کنید ، فقط برای مشاهده شخصی گذرا و غیر تجاری. این اعطای مجوز است ، نه انتقال عنوان ، و تحت این مجوز نمی توانید:

این اجازه می دهد Aluminum alloy elevator manufacturer در صورت نقض هر یک از این محدودیت ها خاتمه یابد. پس از خاتمه ، حق مشاهده شما نیز فسخ می شود و شما باید هرگونه محتوای بارگیری شده را که در اختیار دارید ، فرمت چاپی یا الکترونیکی از بین ببرید. این شرایط خدمات با کمک شرایط تولید سرویس ایجاد شده است.

3. سلب مسئولیت

تمام مطالب موجود در وب سایت Aluminum alloy elevator manufacturer "همانطور که هست" ارائه شده است. Aluminum alloy elevator manufacturer هیچ ضمانتی نمی دهد ، ممکن است بیان شده یا ضمنی باشد ، بنابراین تمام ضمانت های دیگر را نفی می کند. علاوه بر این ، Aluminum alloy elevator manufacturer هیچ گونه اظهار نظری در مورد صحت یا قابلیت اطمینان استفاده از مطالب موجود در وب سایت خود یا سایر موارد مربوط به چنین مطالبی یا هرگونه سایت مرتبط با این وب سایت نمی کند.

4. محدودیت ها

Aluminum alloy elevator manufacturer یا تأمین کنندگان آن هیچ گونه خسارتی را که با استفاده یا ناتوانی در استفاده از مطالب در وب سایت Aluminum alloy elevator manufacturer ایجاد شود ، پاسخگو نخواهند بود ، حتی اگر به Aluminum alloy elevator manufacturer یا نماینده مجاز این وب سایت اطلاع داده شده باشد ، شفاهی یا کتبی ، از احتمال چنین خسارتی. برخی از حوزه های قضایی محدودیت در ضمانت نامه های ضمنی یا محدودیت مسئولیت خسارت های احتمالی را مجاز نمی داند ، این محدودیت ها ممکن است در مورد شما اعمال نشود.

5. تجدید نظرها و Errata

مطالبی که در وب سایت Aluminum alloy elevator manufacturer ظاهر می شود ممکن است شامل اشتباهات فنی ، تایپی یا عکاسی باشد. Aluminum alloy elevator manufacturer قول نخواهد داد که هیچ یک از مطالب موجود در این وب سایت دقیق ، کامل یا جاری است. Aluminum alloy elevator manufacturer ممکن است مواد موجود در وب سایت خود را در هر زمان بدون اطلاع قبلی تغییر دهد. Aluminum alloy elevator manufacturer هیچ گونه تعهدی برای به روز رسانی مواد ندارد.

6. پیوندها

Aluminum alloy elevator manufacturer همه سایت های مرتبط با وب سایت خود را بررسی نکرده است و هیچ مسئولیتی در قبال محتویات چنین سایت پیوندی ایفا نمی کند. وجود هرگونه پیوند به معنی تأیید Aluminum alloy elevator manufacturer سایت نیست. استفاده از هر وب سایت پیوندی به عهده خود کاربر است.

7. شرایط استفاده از سایت تغییرات

Aluminum alloy elevator manufacturer ممکن است این شرایط استفاده را برای وب سایت خود در هر زمان بدون اطلاع قبلی تجدید نظر کند. با استفاده از این وب سایت ، شما موافقت می کنید که متعهد به نسخه فعلی این شرایط و ضوابط استفاده باشید.

8. حریم خصوصی شما

لطفاً سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.

9. قانون حاکم

هرگونه ادعای مربوط به وب سایت Aluminum alloy elevator manufacturer باید بدون توجه به مقررات تعارض قوانین ، توسط قوانین ax اداره شود.